Teritoriul acoperit de GAL RTF se situează în centrul României, în judetul Brasov, având suprafete atât în Țara Făgărașului cât și în Țara Bârsei, fiind străbătut de la est la vest de DN1. Relieful este variat, cu munți, depresiuni  și dealuri submontane. Este un teritoriu omogen cu o  suprafață totală de 641,4 km² și densitate medie a populației de 23,82 locuitori/km². Cuprinde situri Natura 2000 precum și zone cu valoare naturală ridicată (HNV), rezervația naturală Poiana Narciselor care se regăsește în teritoriu, este unica de acest tip în Europa.

Profilul economic al zonei este unul agricol, suprafața agricolă reprezintând 58% din suprafața totală a terenurilor. In teritoriu sunt condiții favorabile atât culturilor agricole, suprafața arabilă fiind de 51% din suprafața agricolă, cât și creșterii animalelor (bovine, bubaline, ovine, caprine), suprafața păsunilor și fânețelor reprezentând  diferența de 49%. Pe o mare parte a suprafețelor din zonă se practică agricultura organică.Pădurile și alte terenuri cu vegetatie forestieră reprezintă 36,03% din teritoriu și reprezintă o resursă importantă și de multe ori irational exploatată.

Relieful este adecvat turismului montan (există refugii montane, cabane de vânătoare),   cicloturismului, sporturilor de iarnă și  turismului cultural. In majoritatea satelor s-au păstrat obiceiurile, traditiile și portul popular. Există preocupări serioase din partea comunitatilor locale pentru conservarea acestui patrimoniu în muzee locale, activități culturale traditionale la nivel de commune sau la nivel regional.