A fost prelungită până la 31 mai 2019
Măsura M9
Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in vederea stabilirii si dezvoltarii de lanturi scurte de aprovizionare si de piete locale

Este deschisă
Măsura M6
” Sprijin pentru studii/investiții asociate cu întreținerea, refacerea, protejarea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor”