Populația din teritoriul GAL este, conform datelor INS Brasov după recensământului din 2011, de 15.281 persoane și inregistrează un spor negativ față de 2002. Este majoritar formată din români (87,30%), iar  12,7 procente din romi (6,06%), alte etnii (4,33%), maghiari (2,12%) și germani (0,18%). Teritoriul este caracterizat prin urmare de diversitate etnică și multiculturalitate. Ca vârstă populația predominantă în teritoriu este cea cuprinsa între 20 si 64 ani (54,46%), numărul femeilor fiind aproximativ egal cu cel al bărbaților.