Măsura M5/6B
” Sprijin pentru constituirea rețelelor de turism și investiții în infrastructura de agrement, în
informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică”

Sesiunea deschisă: între 5 aprilie si 16 aprilie 2018

M8/3A Cooperarea in scopul crearii de forme asociative, retele si clustere, grupuri operationale pentru diversificarea activitatilor rurale

Sesiunea deschisă: 14 martie 2018-30 aprilie

M6/6B Sprijin pentru studii/investiții asociate cu întreținerea, refacerea, protejarea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor

Sesiune deschisă între: 12 februarie 2018-14 mai 2018

Toate informațiile cu privire la depunerea, evaluarea și selecția proiectelor se găsesc la secțiunea Măsuri.