M11/6A  „Inființarea activităților nonagricole”

Sesiunea deschisă: 08 iunie 2018-09 iulie 2018

Sesiunea prelungită: 18 iulie 2018
Toate informațiile cu privire la depunerea, evaluarea și selecția proiectelor se găsesc la secțiunea Măsuri.