Programul LEADER  oferă locuitorilor din mediul rural oportunitatea de a crea o strategie personalizată pentru zona în care trăiesc și de a  găsi soluții la problemele lor specifice.

Asociația  GAL Răsăritul Țării Făgărașului (GAL RTF) formată din 32 de parteneri, 7 parteneri publici (Comuna Șinca Nouă, Comuna Părău, Comuna Comăna, Comuna Holbav, Comuna Hârseni, Comuna Șercaia și Comuna Mândra), 18 parteneri privați și 7 societăți civile, a elaborat o Strategie de Dezvoltare Locală  și a obținut pentru implementarea ei, de la Uniunea Europeană prin programul LEADER, o finanțare nerambursabilă de 1.614.741 EUR.

Implementarea cu succes a strategiei și absorbția fondurilor obținute depinde în mare măsură de implicarea fiecăruia dintre dumneavoastră. Structurată  în zece măsuri, care răspund necesităților de dezvoltare depistate pe întreg teritoriul GAL RTF, Strategia de Dezvoltare Locală se bazează în primul rând pe cooperare, pe parteneriate strategice puternice între actorii locali.

Suntem siguri că elaborarea și implementarea unor proiecte de calitate, care să se încadreze în cerințele acestei strategii, va conduce la dezvoltare și la prosperitate pentru toți  cei 15.281 de locuitori ai acestui  teritoriu!

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI!

                                                                                                                      ECHIPA GAL RTF