Măsura M9

Măsura a fost închisă.

Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in vederea stabilirii si dezvoltarii de lanturi scurte de aprovizionare si de piete locale

FISA MASURII M9