Măsura M8
MĂSURĂ ÎNCHISĂ
Cooperarea in scopul crearii de forme asociative, retele si clustere, grupuri operationale pentru diversificarea activitatilor rurale