Măsura M8
MĂSURĂ ÎNCHISĂ
Cooperarea in scopul crearii de forme asociative, retele si clustere, grupuri operationale pentru diversificarea activitatilor rurale

ANEXA 4- finalizare proiect – SOS