Măsura M7

Sprijin pentru implementarea inovarii si transferului de cunostinte  de catre Grupuri Operationale, in toate domeniile politicii de dezvoltare rurala- este închisă