Măsura M6

Sprijin pentru studii/investiții asociate cu întreținerea, refacerea, protejarea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor- este inchisă