Măsura M3 
Sprijin pentru crearea infrastructurii necesare serviciilor suport adresate populatiei, firmelor si societatii civile- este închisă