Măsura M2 

Crearea retelelor de asistenta sociala si medicala read online help paper info pentru populatie si grupuri defavorizate  din teritoriul GAL– este inchisa