Măsura M1 Programe educationale pentru toate categoriile de locuitori din mediul rural – este închisă